Publikacja pokonferencyjna

Informujemy, że przygotowywana publikacja pokonferencyjna będzie nosiła tytuł „PSYCHOSPOŁECZNY OBRAZ PIERWSZEJ FALI PANDEMII COVID-19 W POLSCE”. Klikając w odnośnik poniżej można zapoznać się ze streszczeniami tekstów, które przeszły pozytywnie proces recenzji i znajdą się w opracowywanym zbiorze.

Streszczenia