Opłaty

UDZIAŁ CZYNNY:   

  • pracownicy naukowi – 120,00 zł 
  • doktoranci i studenci – 80,00 zł 

UDZIAŁ BIERNY: 30,00 zł 

Uczestnik czynny jest autorem lub współautorem wystąpienia, uzyskuje możliwość publikacji artykułu naukowego (po otrzymaniu pozytywnych recenzji) w monografii pokonferencyjnej, otrzymuje zaświadczenie udziału czynnego. 

Uczestnik bierny ma możliwość zadawania pytań podczas konferencji, otrzymuje zaświadczenie udziału biernego. 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto bankowe:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Santander Bank Polska S.A. 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

w tytule przelewu podając numer subkonta /KN000908/

Opłatę za udział czynny należy uiścić do 1 września 2020 roku. Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.

Ostateczny termin dokonania opłaty za udział bierny mija 10 września 2020 roku.