Komitet naukowy

Prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski, Zakład Psychologii Osobowości, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu – przewodniczący 

Prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera, Zakład Psychologii Rozwoju, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu

Prof. dr hab. Eleonora Bielawska Batorowicz, Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki  

Prof. UO dr hab. Anna Bokszczanin, Zakład Społecznej Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski  

Prof. SWPS dr hab. Ewa Gruszczyńska, Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia, Instytut Psychologii, Wydział Psychologii w Warszawie, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny  

Prof. dr hab. Władysław Łosiak, Zakład Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. dr hab. Piotr Oleś, Katedra Psychologii Osobowości, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Prof. dr hab. Helena Sęk, profesor emerytowana UAM, Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu  

Prof. dr hab. Jan F. Terelak, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski