Publikacja pokonferencyjna

Artykuły pokonferencyjne, które otrzymają pozytywną recenzję, opublikowane zostaną w monografii wydawnictwa naukowego (80 pkt). W planowanej monografii ukażą się teksty przygotowane na podstawie referatów wygłoszonych podczas konferencji przez autorów czynnie uczestniczących w wydarzeniu.

Ostateczny termin nadsyłania tekstów to 30 listopada 2020r. Objętość komputeropisu powinna wynosić ok. 30 000 znaków (w tym spacje) łącznie z bibliografią i przypisami. Tekst, tabele i ryciny, przypisy oraz odniesienia bibliograficzne prosimy przygotować w formie zgodnej ze standardami APA (o standardach publikacyjnych APA można przeczytać tutaj). Prosimy, aby zastosować standardowy krój czcionki: Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 2.0 (około 1800 znaków na stronie).