Spotkanie na zakończenie konferencji

Zapraszamy na spotkanie kończące konferencję o godz. 15:00 na kanale Ogólnym, podczas którego zachęcamy do wymiany komentarzy, tym bardziej, że czasu na dyskusję w sesjach – jak zwykle – okazało się za mało. Zapraszamy do wypowiedzi i podzielenia się refleksjami o doświadczaniu pandemii. Dopuszczamy formułę hydepark.

Chcielibyśmy również upamiętnić naszą konferencję wspólnymi zdjęciami (print screen).

Zapraszamy!

Faktury i zaświadczenia

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza na bieżąco wystawia faktury za zaksięgowane wpłaty konferencyjne. Faktury wysyłane są w formie papierowej na podane adresy. Nie ma niestety możliwości otrzymania faktury elektronicznej. Prosimy o cierpliwość.

Informujemy również, że po konferencji każdy uczestnik otrzyma na adres e-mail e-zaświadczenie o udziale.

Program konferencji

Z przyjemnością informujemy, że komponowanie programu dobiegło końca i jest on dostępny w zakładce Program. Znajdą tam Państwo program szczegółowy konferencji, opisy paneli dyskusyjnych oraz streszczenia referatów i posterów, które zostaną zaprezentowane 16 i 17 września. Zapraszamy do lektury!

Zakończenie rejestracji

Przypominamy, że możliwość zgłaszania wystąpień została zakończona 31 lipca 2020. Zgłoszenia przysłane po tym terminie nie są już rozpatrywane. Komitet Naukowy zakończył proces recenzowania abstraktów i aktualnie opracowywany jest program konferencji. Zapraszamy do udziału biernego, który można zgłaszać do 10 września 2020.

Publikacja pokonferencyjna

Artykuły pokonferencyjne, które otrzymają pozytywną recenzję, opublikowane zostaną w monografii wydawnictwa naukowego (80 pkt). W planowanej monografii ukażą się teksty przygotowane na podstawie referatów wygłoszonych podczas konferencji przez autorów czynnie uczestniczących w wydarzeniu.

Ostateczny termin nadsyłania tekstów to 30 listopada 2020r. Objętość komputeropisu powinna wynosić ok. 30 000 znaków (w tym spacje) łącznie z bibliografią i przypisami. Tekst, tabele i ryciny, przypisy oraz odniesienia bibliograficzne prosimy przygotować w formie zgodnej ze standardami APA (o standardach publikacyjnych APA można przeczytać tutaj). Prosimy, aby zastosować standardowy krój czcionki: Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 2.0 (około 1800 znaków na stronie).

Opłaty

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że opłata za uczestnictwo czynne wynosi dla pracowników naukowych 120,00 zł, a dla doktorantów i studentów 80,00 zł.

Status uczestnika czynnego przysługuje autorowi lub współautorowi wystąpienia, który otrzymuje zaświadczenie o czynnym udziale w konferencji i uzyskuje możliwość nadesłania tekstu artykułu naukowego do recenzji i publikacji w monografii pokonferencyjnej.