Zakończenie rejestracji

Przypominamy, że możliwość zgłaszania wystąpień została zakończona 31 lipca 2020. Zgłoszenia przysłane po tym terminie nie są już rozpatrywane. Komitet Naukowy zakończył proces recenzowania abstraktów i aktualnie opracowywany jest program konferencji. Zapraszamy do udziału biernego, który można zgłaszać do 10 września 2020.